એક કાયર તથા દૈન્ય અને તાબે થયેલ જાહેર જનતાની વફાદારીમાંથી કંઈ મેળવી શકાય તેવું નથી ....એક પરાક્રમી શૂરવીર, જેણે આ લડાઈની પ્રેરણા આપી છે તે કાયર અને ડરપોક વ્યક્તિઓને સૌથી મહાન વ્યક્તિમાં રૂપાંતરિત કરવા સક્ષમ છે.

भ्याड आणि मागे जाणार्‍या जनतेकडून काही अपेक्षा ठेवू नका. ज्या शूर माणसाने हा लढा सुरू केला आहे, त्याच्यात त्या भ्याड लोकांनाही शूर बनवण्याची क्षमता आहे.

कायर और दब्बू जनता की निष्ठा से कोई लाभ नहीं होता है .... हालाँकि वह बहादुर आदमी, जिसने इस लड़ाई के लिए प्रेरित किया है, कायरों को सबसे बहादुर व्यक्तियों में परिवर्तित करने में सक्षम है।

There is nothing to be gained from the loyalty of a cowardly and cringing public.... The brave man, who has inspired this fight however, is capable of converting the cowardly into the bravest of persons.

या देशात काही तरुण असे आहेत की, त्यांना वाटतं देशात हिंदूराज असावं आणि फक्त हिंदू संस्कृतीलाच या देशात स्थान आहे. गांधीजी या वेड्या कल्पनेविरुद्ध लढताहेत. ते म्हणतात, केवळ ऐक्यच आपलं संरक्षण करू शकतो.

ऐसे कुछ युवक हैं जो मानते हैं कि इस देश में हिंदू राज होना चाहिए और सिर्फ हिन्दू संस्कृति का ही भारत में स्थान है। गांधीजी उस उन्मत्त विचार के खिलाफ लड़ रहे थे .... उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार एकता पर निर्भर है।

અહીં કેટલાક યુવાન પુરુષો એમ માને છે કે આ દેશમાં હિંદુ રાજ હોવું જોઈએ અને એક માત્ર હિંદુ સંસ્કૃતિનું જ સ્થાન ભારતમાં છે. ગાંધીજી તે ભયાનક વિચારસરણી સામે લડતા હતા ....તેમણે જણાવ્યું હતું કે આપણો ઉદ્ધાર એકતા પર નિર્ભર છે.

There are some young men who believe that in this country there should be Hindu Raj and that Hindu culture alone has a place in India. Gandhiji was fighting against that mad idea....he said our salvation depended on unity.

प्रथमच आपल्या प्रौढांना मताधिकार मिळाला आहे. जोपर्यंत लोक आपल्या अधिकाराचा वापर योग्य बुद्धीने करणार नाहीत, तोपर्यंत प्रजासत्ताक राज्य टिकणार नाही आणि त्यामुळे आपण खूप काही गमावून बसू.

पहली बार हमारे पास वयस्क मताधिकार है और जब तक लोग उचित प्रबुद्ध तरीके से अपना फ्रैंचाइजी का प्रयोग नहीं करते या कर पाते हैं, तब तक लोकतंत्र का काम मुश्किल होगा और हमें भारी नुक्सान हो सकता है।

પ્રથમ વખત આપણને પુખ્ત મતાધિકાર મળ્યો છે અને જો લોકો પોતાના મતાધિકારનો વ્યાજબી રીતે ઉપયોગ નહીં કરે અથવા તેમના મતાધિકારને સમજદારીથી નહિ વાપરે તો લોકશાહીતંત્રનું કાર્ય મુશ્કેલ બનશે અને આપણે ઘણું બધું ગુમાવવું પડશે.

For the first time we have got adult franchise and unless the people exercise or are able to exercise their franchise in a proper intelligent manner, the working of the democracy would be difficult and we stand to lose a great deal.