The main task before India today is to consolidate herself into a well-knit and united power....

ભારત સમક્ષ મુખ્ય કાર્ય એ જ છે કે તે પોતાને એક સુસંબદ્ધ મજબૂત તથા અવિભાજ્ય સત્તામાં એકત્રિત કરી મજબૂત બનાવે....

आज भारत के सामने पहला मुख्य कार्य है खुद को सुगठित और संयुक्त शक्ति में मजबूत करना...

भारतासमोरील आज सर्वांत मोठं कार्य म्हणजे स्वत:ला संघटित करणे आणि देशात सुसूत्रता आणून अखंडशक्ती निर्माण करणे होय!

तरुण पुरुष आणि स्त्रियांनी उत्तम चारित्र्य घडवायचं आहे. देशाचा मोठेपणा नेहमी जनतेच्या चारित्र्यात दिसून येतो. जत त्यात स्वार्थीपणा आला तर देशाची प्रगती होणार नाही आणि देश उच्च पदावर पोहचणार नाही. स्वत:च्या गरजा आणि कुटुंबाची देखभाल करताना जीवनात थोडा स्वार्थीपणा असतोच, पण याचा गोष्टीला जीवनात ध्येय बनवून चालत नाही.

જુવાન પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ એક મજબૂત ચારિત્ર્યનું ઘડતર કરવાનું છે. એક રાષ્ટ્રની શ્રેષ્ઠતા તેનાં જનસમુદાયના ચારિત્ર્યમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જો તેને સ્વાર્થવૃત્તિનું કલંક લાગ્યું હોય તો આવા લોકો સફળ થતા નથી કે મહાન વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સ્વાર્થવૃત્તિનું જીવનમાં એક સ્થાન હોય છે કારણ કે દરેકને પોતાની જરૂરિયાતો અને તેના પરિવારની જરુરિયાતો સંતોષવાની જરૂર પડતી હોય છે, પરંતુ તે કઈ સર્વેસર્વા કે જીવનનું બધું અંતિમ નથી.

युवा पुरुषों और महिलाओं को एक मजबूत चरित्र बनाना है। देश की महानता लोगों के चरित्र में परिलक्षित होती थी। यदि यह स्वार्थपरता के कारण दूषित हो गई हो, तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सके या बड़ी चीज़ें हासिल नहीं कर सके। स्वार्थपरता की जीवन में अपनी जगह थी क्योंकि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को देखना पड़ता था, पर इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग नहीं बनाया जा सकता था।

Young men and women are to build up a strong character. A nation's greatness was reflected in the character of the people. If it was sullied by selfishness, such a people could not prosper or achieve great things. Selfishness had its place in life as everyone had to look to his own needs and that of his family, but it could not made the be-all and end-all of life.

उत्पीड़न को चुनौती देने और साहस और जागरूकता को जन्म देने वाली कठिनाइयों को बर्दाश्त करने के लिए चरित्र-निर्माण की शक्ति को बनाने के दो तरीके हैं।

Two ways of building character-cultivating strength to challenge oppression, and tolerate the resultant hardships that give rise to courage and awareness.

चारित्र्य उभारताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत - अन्यायाविरुद्ध लढायची शक्ती निर्माण करणे आणि त्यात येणार्या अडथळ्यांचा सामना करणे. या दोन्ही गोष्टींमुळे धैर्य आणि जाणीव निर्माण होतात.

દમનને પડકારવા માટે ચારિત્ર્ય ઘડતરના સામર્થ્યનું નિર્માણ કરવાની બે રીત છે અને તેના ફળસ્વરૂપે ઉભી થયેલી પ્રતિકુલીત મુશ્કેલીઓને સહન કરવાથી હિંમત અને જાગરૂકતા ઉત્ત્પન્ન થાય છે.